Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5422
Title: Маркетингові аспекти конкурентоспроможності промислових підприємств
Authors: Куліш, Тетяна Володимирівна
Кулиш, Татьяна Владимировна
Kulish, Tetiana
Keywords: конкурентоспроможності промислових підприємств;маркетингові комунікації;збутова діяльності підприємств
Issue Date: 2015
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини та розвиток міжнародного бізнесу за сучасних умов глобалізації світогосподарських зв’язків: збірник статей міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених;(C. 83-86)
Abstract: UK: Розглянуто основні підходи до оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств. Досліджено особливості впливу та взаємозв'язку чинників конкурентоспроможності з використанням елементів маркетингової комунікації, логістики збуту, фінансово-кредитного та інвестиційно-інноваційного забезпечення формування у збутовій діяльності підприємств. Розглянуто чинники конкурентоспроможності та їх роль у діяльності підприємств у збутовій політиці, намічено шляхи підвищення ефективності підприємств в Україні. RU: В статье рассмотрено основные подходы к оценке конкурентоспособности промышленных предприятий. Проведено исследование особенностей влияния и взаимосвязи факторов конкурентоспособности с использованием элементов маркетинговых коммуникаций, логистики сбыта, финансово-кредитного и инновационного обеспечения в формирования в сбытовой деятельности предприятий. Рассмотрено факторы конкурентоспособности и их роль в деятельности предприятий в сбытовой деятельности, определены пути повышения эффективности предприятий в Украине. EN: In the article the features of influencing and intercommunication of factors of competitiveness are explored with the use of elements of marketing communication, logistic of sale, financial-credit and innovative investment providing of forming in sale activity of enterprises. The factors of competitiveness and role are considered in activity of enterprises in a sale policy, the ways of increase of efficiency of enterprises are set in Ukraine.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5422
Appears in Collections:кафедра Маркетинг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilovepdf_com-83-86.pdf265.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.