ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5092
Title: Обладнання складів. Зберігання зерна і зернопродуктів: навчальний посібник
Authors: Ялпачик, Володимир Федорович
Ялпачик, Владимир Федорович
Yalpachyk, Volodymyr
Загорко, Надія Петрівна
Загорко, Надежда Петровна
Zahorko, Nadiia
Скляр, Олександр Григорович
Скляр, Александр Григорьевич
Skliar, Oleksandr
Кюрчев, Сергій Володимирович
Кюрчев, Сергей Владимирович
Kiurchev, Serhii
Буденко, Сергій Федорович
Буденко, Сергей Федорович
Budenko, Serhii
Верхоланцева, Валентина Олександрівна
Верхоланцева, Валентина Александровна
Verkholantseva, Valentyna
Паляничка, Надія Олександрівна
Паляничка, Надежда Александровна
Palianychka, Nadiia
Кюрчева, Людмила Миколаївна
Кюрчева, Людмила Николаевна
Kiurcheva, Liudmyla
Циб, Віктор Григорович
Цыб, Виктор Григорьевич
Tsyb, Viktor
Keywords: механіка сипучих матеріалів
характеристика зернової маси
підйомно-транспортне обладнання зерносховищ
склади для зберігання зерна
механізація зберігання зерна
технологічне обладнання зерносховищ
механізація активного вентилювання
сушіння зерна
Issue Date: 2018
Publisher: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні
Series/Report no.: ;293 с.
Abstract: Даний посібник призначений для поглибленого вивчення першого модуля „Обладнання складів для зберігання зерна і зернопродуктів“ навчальної дисципліни „Обладнання складів“, яка є однією із засадничих за напрямом підготовки дипломованого спеціаліста за спеціальністю 133 „Галузеве машинобудування“ з одержання державного освітнього рівня Магістр. Посібник складається з двох частин – конспекту лекцій і методичних вказівок до виконання практичних робіт загальним об’ємом 32 академічних годин, тематика яких відповідає навчальній робочій програмі, розробленій на кафедрі „Обладнання переробних і харчових виробництв“ ім. професора Ф.Ю. Ялпачика і затвердженій Методичною радою Таврійського агротехнологічного університету (ТДАТУ, м. Мелітополь).
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5092
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
73 Скляр Олександр Григорович.pdf948,87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.