ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4563
Title: Ефективність впровадження дистанційного навчання в освітній процес
Other Titles: The effectiveness of distance learning implementation into the educational process
Authors: Кюрчев, Володимир Миколайович
Кюрчев, Владимир Николаевич
Kiurchev, Volodymyr
Ломейко, Олександр Петрович
Ломейко, Александр Петрович
Lomeiko, Oleksandr
Keywords: дистанційне навчання;електронний навчальний курс;навчально-інформаційний портач;рівень знань;атестація;якість знань;успішність;експеримент;distance learning;e-learning courses;educational information portal;knowledge;certification;quality o f knowledge;success;experiment
Issue Date: 2015
Series/Report no.: Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: збірник наукових праць;Вип. 18 (С. 3-7)
Abstract: UK: В статті наведені результати впровадження елементів дистанційного навчання для самостійної (позааудиторної) роботи студентів Таврійського державного агротехнологічного університету на Навчально-інформаційному порталі. EN: The article presents the results o f the implementation o f elements of distance learning for independent (extracurricular) of students Tauride Stale Agrotechnological University for Educational information portal.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4563
Appears in Collections:кафедра Машиновикористання в землеробстві

Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.