ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4302
Title: The influence of antioxidant postharvest treatment on content of biologically active substances during storage of cucumbers
Other Titles: Вплив післязбиральної обробки антиоксидантами на вміст біологічно активних речовин впродовж зберігання огірків
Authors: Прісс, Олеся Петрівна
Присс, Олеся Петровна
Priss, Olesia
Легеза, Дар'я Георгіївна
Легеза, Дарья Георгиевна
Leheza, Daria
Жукова, Валентина Федорівна
Жукова, Валентина Федоровна
Zhukova, Valentyna
Іванова, Ірина Євгенівна
Иванова, Ирина Евгеньевна
Ivanova, Iryna
Keywords: storage of cucumbers;phenolic substances;ascorbic acid;carotenoids;chlorophylls;polyphenol;ascorbate oxidase;зберігання огірків;фенольні речовини;аскорбінова кислота;каротиноїди;хлорофіли;поліфенолоксидаза;аскорбатоксидаза
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Харчова наука та технологія;Том 11, № 4
Abstract: EN: The influence of heat treatment with antioxidant compositions on the content of biologically active substances during storage of cucumbers is investigated. It was found that the use of the proposed treatment inhibits the activity of ascorbate oxidase by 15–18%, which allows to slow down the decomposition of ascorbic acid by 1.5 times. The content of ascorbic acid in the experimental fruit after storage for 28 days is 1.4 times higher than in the control after 21 days of storage. It was found that in the cucumbers 11–14 sm long, the synthesis of polyphenols continued in the period of storage. The intensity of accumulation of phenolic substances proved to be different in the treated and control groups. It was shown that thermal treatment with antioxidants slowed the growth rate of total polyphenols by 20% relative to control, indicating inhibition of maturation processes. It was revealed that the activity o polyphenol oxidase during the storage of treated fruits was slowing down. It has been established that the application of said treatment substantially inhibits the degradation of chlorophylls. Rapid loss of chlorophyll caused yellowing and loss of consumer properties in the control groups after 2 weeks of storage. In processed cucumbers only 21 days of storage revealed a decrease in the concentration of chlorophyll in relation to the moment of laying. At day 28 the amount of chlorophylls in the experimental fruit is at the same level as in the control after a week of storage. It has been found that the use of the proposed treatment slows the degradation of carotenoids. The quantity of carotenoids in experimental cucumbers at the end of storage is 21–23% higher than in the control ones. The compensatory function of ascorbic acid, carotenoids and phenolic substances during storage of cucumber fruits is proved. UK: Досліджено вплив післязбиральної обробки антиоксидантними композиціями на вміст біологічно активних речовин під час зберігання огірків. Виявлено, що використання запропонованої обробки гальмує на 15–18% активність аскорбатоксидази, що дозволяє в 1,5 рази сповільнити розпад аскорбінової кислоти. Вміст аскорбінової кислоти в дослідних плодах після зберігання протягом 28 діб в 1,4 рази вищий, ніж в контрольних після 21 доби зберігання. Показано, що післязбиральна обробка антиоксидантами сповільнює темпи зростання поліфенолів на 20% відносно контролю, що свідчить про інгібування процесів дозрівання. Встановлено, що застосування зазначеної обробки істотно інгібує деградацію хлорофілів. В оброблених огірках лише на 21 добу зберігання виявлено зниження концентрації хлорофілів по відношенню до моменту закладання. На 28 добу сума хлорофілів в дослідних плодах знаходиться на тому ж рівні, що і в контрольних через тиждень зберігання. Виявлено, що використання запропонованої обробки сповільнює деградацію каротиноїдів. Кількість каротиноїдів у дослідних огірках на кінець зберігання на 21–23% більша, ніж в контрольних. Доведено компенсаторну функцію аскорбінової кислоти, каротиноїдів і фенольних речовин під час зберігання плодів огірка.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4302
Appears in Collections:кафедра Харчові технологіі та готельно-ресторанна справа

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THE INFLUENCE OF ANTIOXIDANT POSTHARVEST TREATMENT.pdf396.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.