ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4232
Title: Формування та виплата орендної плати за земельні паї
Authors: Прус, Юрій Олександрович
Прус, Юрий Александрович
Prus, Yurii
Keywords: економічний механізм;орендна плата;виплата орендної плати;попит;пропозиція
Issue Date: 2004
Series/Report no.: Економіка АПК;№ 8
Abstract: Орендна плата є центральним елементом економічного механізму оренди землі, адже платність виступає сутнісною характеристикою оренди взагалі, формує її як економічне явище. Тому вивчення орендної плати, яке повинне включати в себе аналіз її договірного та фактичного рівня, аналіз можливостей її сплати, є науковим завданням, вирішення якого дозволяє вдосконалювати орендні відносини, підвищувати їх ефективність на макро- та мікрорівні. Важливість цього завдання зростає на сучасному етапі розвитку земельної оренди, який можна охарактеризувати як етап її становлення, етап пошуку напрямів її сталого функці-онування. Необхідність постійного аналізу орендної плати за землю також обумовлюється суттєвістю її впливу на результати господарювання. Наприклад, в Запорізькій області в 2000-2002 рр. в собівартості продукції рослинництва сільського-сподарських підприємств питома вага орендної плати за землю складала 18-19%. За розрахунками, зменшення цієї частки на 1 пункт збільшує рівень рентабельності рослинництва майже на 2 пункти.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4232
Appears in Collections:кафедра Геоекологія та землеустрій

Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.