ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4176
Title: Економічна ефективність використання орендованих земель
Other Titles: Экономическая эффективность использования арендованных земель
Economic efficiency of use of the rented land
Authors: Прус, Юрій Олександрович
Прус, Юрий Александрович
Prus, Yurii
Keywords: оренда
земельні ресурси
економічна ефективність
орендовані землі
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Збірник наукових праць;Серія "Економіка АПК і природокористування", №11
Abstract: UK: Оренда як засіб розподілу обмежених земельних ресурсів може вважатися економічно ефективною, якщо буде досягатися максимальне задоволення потреб членів суспільства. Перш за все, це стосується безпосередніх учасників договору оренди – орендарів і орендодавців. Задоволення їх інтересів, як основа виникнення та зміни орендних відносин, ґрунтується на оцінці поточної та майбутньої економічної ефективності використання землі. Тому її рівень та динаміка, разом з іншими факторами, впливають на ступінь раціональності та ефективності існуючої системи землекористування в країні, що і обумовлює актуальність досліджень. RU:Методика экономической эффективности использования земли в условиях аренды должна быть дополнена показателями арендной платы, прибыли до уплаты арендной платы, дифференциального дохода после уплаты арендной платы. При анализе экономической эффективности использования земли с точки зрения процесса воспроизводства прибыль целесообразно корректировать на индекс роста расходов, что позволит делать более обоснованные выводы об ее уровне и динамике. EN: The technique of economic efficiency of use of the land in conditions of rent should be added parameters of a rent, the profit before payment of a rent, the differential income after payment of a rent. At the analysis of economic efficiency of use of the land from the point of view of process of reproduction is expedient correcting the profit on an index of growth of expenses that will allow to do more substantiated conclusions about its level and dynamics.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4176
Appears in Collections:кафедра Облік і оподаткування

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.