ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4095
Title: Особливості обліку розрахунків по оплаті праці з персоналом підприємства
Authors: Левченко, Ольга Петрівна
Левченко, Ольга Петровна
Levchenko, Olha
Keywords: облік розрахунків
оплата праці
бухгалтерський облік
штатний розпис
оплата праці
розрахунки з персоналом
тарифна система розрахунково-платіжна відомість
документообіг
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№3 (32); № 1 (36) (С.204-210)
Abstract: У статті розкрито сутність та етапи обліку оплати праці, крім цього, знайшли відображення питання застосування тарифної системи, як основи обліку і документування розрахунків з оплати праці з персоналом підприємства. Підприємством самостійно визначається організаційна структура, встановлюється чисельність працівників і затверджується штатний розпис, у якому викладено перелік посад із зазначенням їх посадових окладів. Оплата праці працівників регулюється, як шляхом встановлення державного розміру мінімальної заробітної плати; норм, гарантій і компенсацій; умов і розмірів оплати праці працівників підприємств; оподаткування прибутків працівників; так і угодами, які укладаються на державному, галузевому, регіональному рівнях і на підприємстві. Регулювання оплати праці проводиться за допомогою розроблених і затверджених внутрішніх нормативних документів, зокрема положень: «Про оплату праці», «Про преміювання за виконання виробничих завдань і функцій», «Про винагороду за підсумками робіт». Застосування тарифної сітки ставить розмір тарифної ставки робітника у пряму залежність від його кваліфікації. При цьому застосовуються тарифні коефіцієнти, які визначають співвідношення між розміром тарифної ставки даного розряду й тарифною ставкою першого розряду; тарифні ставки норми оплати праці робітника відповідної спеціальності й кваліфікації за одиницю часу - годину, день або місяць. Запропоновано заходи з покращання обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці: чіткий розподіл функцій обліку між обліковим і планово-економічним відділами, оптимізація тарифного регулювання заробітної плати, а саме: удосконалення тарифної системи шляхом встановлення співвідношень тарифних ставок залежно від рівня кваліфікації робітника; запровадження гнучких форм і систем оплати праці, включаючи контрактну й безтарифну; колективне регулювання заробітної плати.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4095
Appears in Collections:кафедра Облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1..pdf339,18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.