ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4068
Title: Методологія обгрунтування складу і функціональних параметрів технічних засобів післязбиральної обробки зерна (на прикладі Півдня України ): автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.05.11
Authors: Михайлов, Євген Володимирович
Михайлов, Евгений Владимирович
Mykhailov, Yevhen
Keywords: ПЗОЗ
післязбиральна обробка зерна
ЗОМ
зерноочисні машини
ТО
технічна оснащеність
Issue Date: 2014
Abstract: Післязбиральна обробка зерна (ПЗОЗ) - один з найбільш трудомістких етапів його виробництва. Впровадження потокової технології обробки зерна, яка характеризується комплексною механізацією всіх про-цесів і операцій, призвело до різкого зниження витрат праці і, разом з тим, по-казало найбільш часте нераціональне застосування агрегатів і комплексів, що використовуються для різних господарських умов. Крім того, у відомих розра-хунках з обґрунтування параметрів процесу післязбиральної обробки зерна в більшості випадків не враховують ймовірносно-статистичну природу функціонування машин і агрегатів в умовах України і особливо в її найбільш зерновиробляючих південних районах. Розробка проектів для будівництва та реконструкції зернокомплексов проводиться без урахування фактичної продуктивності зерноочисних машин (ЗОМ) і достатніх інформаційних та методичних розрахункових баз для конкретного господарства і реальних зональних умов, а це висуває завдання розро-бки та вдосконалення методики розрахунку параметрів технічної оснащеності (ТО) ПЗОЗ. З аналізу виробництва зерна в Україні за останні 10 років (2004...2013 рр) встановлено, що найбільший валовий збір зерна склав 63 млн. т в 2013році. У південному регіоні України - Автономній Республіці Крим (АРК), Херсонській, Миколаївській, Одеській та Запорізькій областях зібрано зерна в 2013 році близько 7,0 млн. т. У результаті використання перевалочного методу обробки зерна, відсутності повнопоточної технології ПЗОЗ експлуатаційні витрати в залежності від призначення обробленого зерна становлять від 35 до 90 грн./т. Такий стан речей створює народногосподарську проблему, суть якої полягає в несвоєчасності та низькій техніко-економічній ефективності виконання технологічних операцій тих чи інших технологій післязбиральної обробки насіннєвого та товарного зерна. Вирішення даної народногосподарської проблеми неможливе без розв’язання відповідної науково-технічної проблеми. Виришення цієї проблеми можливо за рахунок обгрунтування оптимального складу та функціональних параметрів технічних засобів ПЗОЗ, їх параметрів та режимів роботи, передбачаючих зниження питомих енерговитрат та підвищення якості насіннєго та таварного зерна. Раціональний підбір технічних засобів та їхніх параметрів в умовах господарств регіону дозволить за усередненими розрахунками знизити експлуата-ційні витрати на 15 ... 20 грн. /т, і лише для південних регіонів України отримати економію коштів у розмірі 105 ... 140 млн. грн., що підтверджує актуальність теми.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4068
Appears in Collections:Дисертації, автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4. Автореферат.pdf2,41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.