ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3987
Title: Особливості реалізації обмежених речових прав на землю в Запорізькій області
Authors: Краснодєд, Тетяна Леонідівна
Краснодед, Татьяна Леонидовна
Krasnodied, Tetiana
Keywords: ринкова економіка
товарно-грошові відносини
права земельного сервітуту
сільськогосподарське землекористування
використання права земельного сервітуту
підвищення ефективності
суперфіція
емфітевзис
користування чужою земельною ділянкою
Запорізька область
Issue Date: 2016
Series/Report no.: Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України: матеріали тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу ТДАТУ;
Abstract: Земля – єдиний ресурс в економіці, який є одночасно і предметом праці, і засобом праці, отже засобом виробництва. Цей факт надає їй додаткових особливостей як товару, чим посилює її цінність. Тому вона завжди є затребуваним товаром. Водночас в умовах ринкової економіки ще й посилюється статус землі як об’єкта товарно-грошових відносин і тому питання ринкового обігу землі ніколи не втрачають своєї актуальності, особливо враховуючи об’єктивну необхідність створення урядом країни повноцінного, стабільно функціонуючого ринку землі. Звісно, передусім це стосується земель сільськогосподарського призначення, які займають майже ¾ всього земельного фонду України. Але більшість регіонів характеризуються наявністю не тільки цінного сільськогосподарського земельного фонду, а і фонду землі іншого призначення, що має теж певну, не малу цінність. В багатьох випадках відносини щодо реалізації таких земель будуються не по принципу остаточної купівлі-продажу, а по принципу набуття обмежених речових прав на землю - прав земельного сервітуту. Це положення в повній мірі можна віднести до Запорізької області, оскільки вона є одним з багатьох регіонів, що має відповідні особливості. Наприклад, область є розвинутою курортною зоною; має вигідні природно-економічні властивості; характеризується величезною кількістю власників найрізноманітніших організаційно-правових форм; в ній широко розвинуті орендно-земельні відносини тощо. Тому питання реалізації обмежених речових прав на землю в Запорізькій області з точки зору їх актуальності доречно досліджувати на сучасному етапі, особливо беручи до уваги той факт, що раніше даній проблематиці публікацій майже не присвячено, зокрема в сільськогосподарському землекористуванні.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3987
Appears in Collections:кафедра Бізнес-консалтингу та міжнародного туризму

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Краснодєд (тези кафедральні 36) 15-16.pdf193,54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.