ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3695
Title: Компетентнісна парадигма навчання студентів іноземної мови професійного спрямування
Authors: Мунтян, Світлана Геннадіївна
Мунтян, Светлана Геннадиевна
Muntian, Svitlana
Keywords: іноземна мова
вища професійна освіта
освіта
навчальний процес
проектна технологія
сценарно-контекстна технологія
ігрова технологія
проблемно-пошукова технологія
технологія інтерактивного навчання
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 25–26 березня 2010 р.;
Abstract: Згідно з сучасним державним стандартом головною ціллю іншомовної підготовки майбутніх фахівців в системі вищої професійної освіти є розвиток у студентів іншомовної професійно-орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції як складової діяльнісної компетенції. Гармонійна реалізація компетентнісного підходу (competence-based approach: освіта, орієнтована на розвиток та формування компетенцій) в цій сфері потребує практичного проектування нових відповідних технологій навчання. На наш погляд, перехід на компетентнісну модель навчання можна забезпечити через інтегрування формування діяльнісної компетенції, як сукупності ключових компетенцій (фахової, методичної, соціальної), в оволодіння мовою. Отже, в основу заняття з іноземної мови слід покласти дії та операції, що співвідносяться не з об’єктом, реальним або ідеальним, а з обумовленою реальною практикою ситуацією, проблемою (створення систем, оцінка досягнень, планування результатів та інше). Це потребує включення суб’єктів учіння у різні види діяльності через виконання творчих, пошукових, проблемних завдань, що пов’язані із професіоналізацією.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3695
Appears in Collections:кафедра Іноземні мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28. Мунтян С.Г..pdf347,16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.