ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3153
Title: Формування словотвірної структури іменників зі значенням опредметненої дії в новій українській мові (к. XVII – п. XXI ст.ст.): автореферат дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01
Authors: Максимець, Оксана Миколаївна
Максимец, Оксана Николаевна
Maksymets, Oksana
Keywords: іменник
структура
мовознавство
наукові дослідження
словотвірний тип
мова
будова
Issue Date: 2008
Publisher: Запорізький національний університет
Abstract: Останнім часом актуалізується дериваційний аспект вивчення згаданих похідних з огляду на високу продуктивність окремих словотвірних типів і моделей віддієслівних іменників у сучасній українській мові, зокрема девербативів із граматичним значенням предметності. Увагу вчених привертає насамперед словотвірний статус розгляданих похідних, їхня дериваційна будова. Дослідження словотвірної структури віддієслівних іменників сучасної української літературної мови як мікросистеми взаємозалежних елементів, яка склалася у процесі еволюції мови, має значний теоретико-пізнавальний і практичний інтерес. Поява на поч. XXІ ст. монографічного дослідження Л. Колібаби “Асиметрія словотвірних співвідношень багатозначних дієслів та іменникових девербативів”, пов’язаного з вивченням дериваційної природи розгляданих похідних, свідчить про неослабну увагу до цієї складної та багатоаспектної проблеми, яка і в новітньому українському мовознавстві не втрачає актуальності.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3153
Appears in Collections:Дисертації, автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат - Максимець О.М..pdf1,19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.