ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3123
Title: Формування словотвірної структури іменників на позначення звукових процесів, що супроводжують дію в новій українській мові кінця XVІІ – XX ст.ст.
Authors: Максимець, Оксана Миколаївна
Максимец, Оксана Николаевна
Maksymets, Oksana
Keywords: словотвір
іменник
опредметнена дія
механізм творення
cловотвірний тип
verbal nouns
derivatology
meaning of process
mechanism of forming
word-formation type
Issue Date: 2013
Series/Report no.: Наукові записки (серія: Філологічні науки (мовознавство));Вип. 115
Abstract: UK: У сучасній українській мові серед іменників із загальним словотвірним значенням “опредметнена дія” чітко виокремлюються слова на позначення звукових процесів, що супроводжують дію. Історія становлення та розвитку цих лексико-словотвірних типів і є предметом нашого дослідження. EN: In madern Ukrainian lanquaqe there are verbal nouns denoting sound processes. The history of establishment and development of these lexical and word-building types is the subject of our investigation.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3123
Appears in Collections:кафедра Суспільно-гуманітарних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Максимець О.М. №8 Word.pdf711,12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.