Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3110
Название: Теорія та методологія прогностичних досліджень соціальних процесів
Другие названия: Theory and methodology of prognostic studies of social processes
Авторы: Ісакова, Олена Іванівна
Исакова, Елена Ивановна
Isakova, Olena
Ключевые слова: соціальні процеси
прогноз
розвиток
інформаційне суспільство
методологія
управління
теоретичні дослідження
соціальні дослідження
social processes
forecasting
development
information society
methodology
management
theoretical research
social practice
Дата публикации: 2016
Издательство: ТДАТУ
Серия/номер: Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного забезпечення розвитку економіки;
Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки); № 1(29) (С. 162-165)
Краткий осмотр (реферат): UK: У роботі розглянуті основні поняття та принципи прогнозування соціальних процесів. Метою дослідження є розвиток методології прогнозування соціальних процесів. Основною цільовою установкою дослідження є всебічний аналіз, розробка методології виявлення сутності, закономірностей і механізму аналізу та прогнозування соціальної дійсності. Виходячи з цієї мети, поставлено ряд приватних завдань: обґрунтування необхідності підвищення ефективності прогнозування соціальних процесів, вводиться і визначається саме поняття прогнозу, досліджуються методи прогнозування, визначається можливість застосування методів науково-технічної творчості при побудові прогнозів. Важливим методологічним принципом наукового передбачення є комплексний характер соціального прогнозування. Оскільки область соціальних відносин тісно пов'язана і взаємодіє, зокрема, з економічними, правовими, моральними, культурними, етнографічними та іншими відносинами і виступає як органічна частина цілісного суспільного організму, прогнозування перспектив її розвитку, хоча і має свій самостійний об'єкт, можливе лише на основі та у зв'язку з економічним прогнозуванням та іншими областями соціального прогнозу. EN: The aim of the study is to develop a methodology for forecasting of social processes. The main objective of the study is a comprehensive analysis of the development of methodology essence, regularities and mechanism analysis and forecasting of social reality. On this basis a number of tasks: the proof of the need to improve the efficiency of forecasting of social processes, researched methods of forecasting, study the concept of the forecast itself, determined by the ability to apply scientific methods in forecasting. The study results: An important methodological principle of scientific prediction is the complex nature of social forecasting. Because the region is closely related to social relationships and interaction, including economic, legal, moral, cultural, ethnographic and other relations and acts as an organic part of the whole social organism, forecasting the prospects for its development, although it has its own independent object, is possible only on the basis of and in connection with economic forecasting and other areas of social forecast. Conclusions: Theoretical significance of the results of the study is to develop methodology for forecasting social processes, which can effectively solve the problem of forecasting in the interests of management of social processes and phenomena.The practical significance of the results is to develop principles and guidelines on the use of forecasting methodologies for a wide range of social processes.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3110
Располагается в коллекциях:кафедра Суспільно-гуманітарних наук

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
10. Ісакова о.І..pdf466,88 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса   


Google ScholarTM

Проверить


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.