ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2540
Title: Програмна реалізація алгоритму моделювання одновимірних обводів по заданим геометричним умовам
Other Titles: Программная реализация алгоритма моделирования одномерных обводов по заданным геометрическим условиям
Development of software for modeling of one-dimensional contours with given geometrical conditions
Authors: Гавриленко, Є. А.
Холодняк, Ю. В.
Гавриленко, Е. А.
Холодняк, Ю. В.
Gavrilenko, E.
Kholodnyak, Yu.
Keywords: дискретно представлена крива
еволюта
евольвента
монотонна зміна кривини
нормаль
радіус кривини
центр кривини
дискретно представленная кривая
эволюта
эвольвента
монотонное изменение кривизны
нормаль
радиус кривизны
центр кривизны
discrete represented curve
evolute
evolvent
monotonous changeof curvature
normal
radius of curvature
center of curvature
Issue Date: 2013
Publisher: ЛНТУ
Series/Report no.: Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: науковий журнал;Вип. 13
Abstract: UA: У роботі запропоновано алгоритм та його програмна реалізація для моделювання одновимірних обводів із монотонною зміною радіусів кривини. Вихідними данними для моделювання є координати вузлів, порядок гладкості та закономірність радіусів кривини уздовж обводу. Параметрами керування формою обводу є положення центрів кривини та нормалей до кривої, що призначаються у вихідних точках. Крива моделюється по наперед сформованій еволюті, яка являє собою випуклий обвід першого порядку гладкості. RU: В работе предложен алгоритм и его программная реализация для моделирования одномерных обводов с монотонным изменением кривизны. Исходными данными для моделирования являются координаты узлов, порядок гладкости и закономерность изменения радиусов кривизны вдоль обвода. Параметрами управления формой обвода являются положения центров кривизны и нормалей к кривой, которые назначаются в исходных точках. Кривая моделируется по предварительно сформированной эволюте, которая представляет собой выпуклый обвод первого порядка гладкости.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2540
Appears in Collections:кафедра Технічної механіки та комп'ютерного проектування ім. професора В. М. Найдиша

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf543,45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.