ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2534
Title: Психологічні особливості вивчення іноземної мови
Authors: Мельник, Катерина Вячеславівна
Мельник, Екатерина Вячеславовна
Melnyk, Kateryna
Keywords: рідна мова
друга мова
іноземна мова
мовна операція
психологічний бар’єр
інтуїтивне сприйняття мови
позитивні образи
mother tongue
second language
foreign language
linguistic action
psychological barrier
intuitive perception of language
positive images
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХХІ міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 19 грудня 2017 р.;
Abstract: UA: Статтю присвячено психологічним особливостям оволодіння іноземною мовою. На основі аналізу та узагальнення наукових джерел досліджено процеси побудування мовних висловів та мовних операцій, засвоєння іншомовного стереотипу. У статті розглянуто методи запобігання виникнення психологічних бар’єрів у вивченні іноземної мови, розглянуто процес інтуїтивного сприйняття та відтворення мови за допомогою створення позитивного образу у свідомості учня. EN: Тhe article is devoted to psychological peculiarities of mastering a foreign language. On the basis of analysis and synthesis of scientific sources, investigated the processes of constructing speech operations, mastering a foreign language stereotype. In the article reviewed methods of preventing the emergence of psychological barriers in the study of a foreign language, theprocess of intuitive perception and reproduction of the language through the creation of a positive image in the student's conscience.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2534
Appears in Collections:кафедра Іноземні мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мельник К.В._ Стаття (1).pdf411,1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.