ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2490
Title: Еколого-агрохімічний стан ґрунтів Запорізької області
Other Titles: Еcological and аgro-chemical status of soils of zaporizh region
Authors: Даценко, Людмила Миколаївна
Даценко, Людмила Николаевна
Datsenko, Liudmyla
Непша, О. В.
Nepsha, O. V.
Keywords: ecological state
soils
degradation of soils
salinity
where hymification
грунти
гумус
поживні речовини
ерозія
добрива
чорнозем
родючість
Issue Date: 2004
Series/Report no.: Соціально-економічні проблеми сталого розвитку Українського суспільства. Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції. 13 травня 2004 р.;
Abstract: UA: Вирішальне значення для родючості ґрунтів має вміст гумусу і поживних речовин. У всіх зонах області вміст гумусу щорічно зменшується на 0,005-0,01%, що більш ніж в 10 разів перевищує втрати гумусу за 1957- 1994 рр. Причини дегуміфикації ґрунтів носять як природний, так і антропогенний характер. Це втрати через водну і вітрову ерозію, обумовлені дуже високим ступенем розораності території. EN: The content of humus and nutrients is crucial for soil fertility. In all areas of the region, the humus content is reduced annually by 0,005-0,01%, whichis more than 10 times higher than the loss of humus in 1957 -1994. The causes of dehumidification of soils are both natural and anthropogenic. This is a loss due to water and wind erosion due to the very high degree of plowed area.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2490
Appears in Collections:кафедра Геоекологіїї та землеустрію

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Даценко-Непша_ЗИГМУ_2004.pdf234,39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.