ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2455
Title: Геоекологічний вплив металургійних підприємств на довкілля
Other Titles: Geoecological influence of metallurgical enterprises on the environment
Authors: Даценко, Людмила Миколаївна
Даценко, Людмила Николаевна
Datsenko, Liudmyla
Римарь, І. І.
Rymar, I. I.
Keywords: metallurgical enterprises
environment
solid waste
atmospheric pollution
pollution of the hydrosphere
geoecological influence
geoecological state
металургія
довкілля
підприємства
промислові комплекси
геоекологічний стан
чорна металургія
екостан
навколишнє середовище
викиди
тверді відходи
екосистема
Issue Date: 2016
Series/Report no.: Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет- конф. 16 травня 2016 р.: зб. наук. праць;
Abstract: UA: Інтенсивний розвиток промисловості в світі та в Україні значно змінює геоекологічний стан середовища. Під впливом таких промислових комплексів, як холодний та гарячий прокат труб, виробництво феросплавів, вторинна переробка феросплавного виробництва та інші, у ландшафтах відбуваються незворотні зміни, які потребують постійного дослідження, нагляду та контролю. Особливо незадовільним є геоекологічний стан територій, які тривалий час посилено навантажувались діяльністю підприємств чорної металургії. EN: Ferrous metallurgy enterprises have a geoecological impact on the environment. The magnitude and nature of the pollution of the natural environment by enterprises of the metallurgical complex are related to the level of used technologies, their ecology, quality and quantity of raw materials used, the volume and composition of emissions, discharges and solid waste, the geographical location of enterprises, the nature of the dispersal of pollution and the impact on landscapes, ecosystems and their components.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2455
Appears in Collections:кафедра Геоекологіїї та землеустрію

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья Мелитополь 2016.pdf232,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.