ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2436
Title: Вдосконалення системи керування асинхронним електроприводом в системах зрошення: автореферат дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03
Authors: Соломаха, Олександр Вікторович
Соломаха, Александр Викторович
Solomakha, Oleksandr
Keywords: асинхронний електропривід
системи зрошення
валовий продукт
сільське господарство
нелінійні електромагні процеси
керований електропривід
енергозаощадження
Issue Date: 2016
Publisher: Таврійський державний агротехнологічний університет
Abstract: Системи зрошення широко застосовуються у сіль-ському господарстві для отримання високого вихідного валового продукту. Для приводу насосних установок в цих системах в основному використовуються асинхронні двигуни (АД). Переважна більшість з них застосовуються в нерегу-льованому приводі, що пояснюється складними нелінійними електромагнітни-ми процесами в АД. Такі електроприводи мають низькі експлуатаційні показ-ники. При застосуванні керованого електропривода можливо досягти енергоза-ощадження до 60%, значно знизити пусковий та робочий струми АД, тим са-мим зменшити втрати електроенергії, усунути падіння напруги, коливання швидкості АД та обмежити можливі гідроудари, а також зменшити непродук-тивні втрати води за рахунок зменшеного тиску в гідросистемі, тощо.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2436
Appears in Collections:Дисертації, автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref-solomakha-typohrafyja.pdf1,35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.