ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2406
Title: Феномен творчого потенціалу у психолого-педагогічній теорії та практиці
Authors: Тітова, Олена Анатоліївна
Титова, Елена Анатолиевна
Titova, Olena
Keywords: творчість
інноваційна діяльність
творчий потенціал особистості
творчий потенціал інженера
Issue Date: 2016
Publisher: Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка
Series/Report no.: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал;№ 2 (56) (С. 417-426)
Abstract: Питання, пов’язані з дослідженням творчості особистості та творчості фахівця, знаходяться на стику кількох наук, тому понятійний апарат з даної проблеми не є усталеним та однозначним. Мета представленої роботи полягає в аналізі та уточненні поняття «творчий потенціал» з урахуванням різних підходів та контексту вживання його у психолого-педагогічній літературі методами теоретичного та емпіричного аналізу, контент-аналізу та абстрагування, а також синтезу, порівняння та узагальнення, що дозволило розглянути і зіставити різні погляди вчених на проблему, узагальнити, переосмислити та уточнити визначення понять «творчий потенціал особистості» і «творчий потенціал інженера».
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2406
Appears in Collections:кафедра Іноземні мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Суми_Макаренка_2016.pdf378,32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.