ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2324
Title: Наукові основи зберігання плодових овочів з використанням обробки біологічно активними речовинами : автореферат дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.13
Other Titles: Scientific bases of fruiting vegetables storage with usage of biologically active substances treatment
Authors: Прісс, Олеся Петрівна
Присс, Олеся Петровна
Priss, Olesia
Keywords: плодові овочі
плоди
здорове харчування
продукти рослинництва
біологічно активні речовини
фізіологічні процеси
кабачки
томати
перець
зберігання
Issue Date: 2017
Abstract: UA:Дисертація присвячена розробці наукових основ зберігання плодових овочів з використанням обробки біологічно активними речовинами. Обґрунтовано науково-теоретичні положення формування антиоксидантного статусу плодових овочів і використання композицій екзогенних біологічно активних речовин антиоксидантної дії у поєднанні з післязбиральною тепловою обробкою для максимальної збереженості фітонутрієнтів та товарної якості плодових овочів під час подовжених термінів зберігання в охолодженому стані. Розроблено склад композицій біологічно активних речовин і встановлено оптимальні концентрації, які забезпечують максимальну збереженість фітонутрієнтів і підвищення виходу стандартної продукції після зберігання плодових овочів в охолодженому стані. Удосконалено технологію зберігання плодових овочів з використанням післязбиральної обробки біологічно активними речовинами біогенного і синтетичного походження та показано її економічну ефективність. EN:Thesis is dedicated to scientific basis development of fruiting vegetable storage with usage of biologically active substances treatment. Scientific and theoretical principles of antioxidant status formation in fruiting vegetables were reasoned, as well as usage of exogenous biologically active substances compositions combined with postharvest heat treatment providing maximization of preservation of phytonutrient content and commodity of fruiting vegetable during the extended storage under the cooling conditions. Biologically active substances composition and optimal concentrations were developed to increase maximum phytonutrient preservation and standard production output after fruiting vegetables storage under the cooling conditions. Technology of fruiting vegetable storage with usage of postharvest treatment with biologically active substances of biogenic and synthetic origin is improved and its’ economical efficiency was shown.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2324
Appears in Collections:кафедра Харчових технологій та готельно-ресторанної справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2078.pdf683,37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.