ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2323
Title: Основи наукових досліджень: підручник
Authors: Надикто, Володимир Трохимович
Надыкто, Владимир Трофимович
Nadykto, Volodymyr
Keywords: наукова ідея
критерій К. Р. Поппера
наукова гіпотеза
науковий закон
сільськогосподарські науки
закон автотрофності
закон повернення
закон рівнозначності
закон взаємодії факторів
закон взаємодії факторів
закон плодозміни
закон фізіологічного часу
закон регулярної системи рослин
закон критичного періоду польових культур щодо фосфору
наукові дослідження
експерементальні дослідження
моделювання
Issue Date: 2015
Publisher: Таврійський державний агротехнологічний університет
Abstract: У підручнику викладено основи організації та проведення наукових дослі-джень з використанням методологічних підходів, які суттєво доповнюють і роз-ширюють відомі на теперішній час. Визначено стратегію організації наукової дія-льності, розкрито роль різновидів моделювання, а також рівня методичної доско-налості у становленні дослідника. Викладено нові методи оброблення і аналізу експериментальних даних, висвітлено сучасні підходи щодо апробації результатів наукових досліджень. Підручник призначений для магістрів, аспірантів і наукових співробітників, які здійснюють свою діяльність як у сільськогосподарській, так і інших галузях народного господарства.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2323
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Надикто В. Т. Основи наукових досліджень.pdf3,57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.