ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2130
Title: Окисний стрес і антиоксидантна система захисту плодів яблуні
Authors: Сердюк, Марина Єгорівна
Сердюк, Марина Егоровна
Serdyuk, Maryna
Байбєрова, Світлана Сергіївна
Байберова, Светлана Сергеевна
Baiberova, Svitlana
Keywords: яблука
окисний стрес
Issue Date: 2015
Publisher: Одес. нац. акад. харчових техн.
Series/Report no.: Харчова наука і технологія = Пищевая наука и технология = Food science and technology : наук.-вироб. журн.;№ 2
Abstract: Дослідження присвячено вивченню закономірностей функціонування антиоксидантної захисної системи і встановленню визначального чинника у розвитку стрес-толерантності плодів яблуні. Об’єктами досліджень обрано плоди яблуні чотирьох сортів: Айдаред, ГолденДелішес, Ренет Симиренка, Флоріна. Встановлено, що під дією стресових погодних чинників у плодах яблуні розвивається окисний стрес, про що свідчить значне зростання вмісту малонового діальдегіду. Основним стресовим погодним чинником в умовах Південної степової підзони України є середньорічна сума активних температур. Адаптивною відповіддю плодів є стимуляція антиоксидантної захисної системи, яка проявляється в підвищенні ендогенного рівня фенольних речовин, цукрів і активності супероксиддисмутази і пероксидази. Розраховані вектори пріоритетів свідчать, що при окисному стресі домінуюча роль у захисній відповіді плодів яблуні сортів Ренет Симиренка та Голден Делішес належить фенольним речовинам. В яблуках сортів Флоріна і Айдаред визначальною є дія антиоксидантних ферментів супероксиддисмутази і пероксидази.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2130
Appears in Collections:кафедра Харчових технологій та готельно-ресторанної справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1600.pdf2,3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.