ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1927
Title: Обґрунтування параметрів робочих органів фрезерної машини для обробітку грунту в пристовбурних смугах інтенсивного саду: автореферат дис. ... канд. техн. наук: 05.05.11
Other Titles: Milling cutter operating parts parameters substantiation for till-ing at the tree trunk strips of fruit plantations
Authors: Мінько, С. А.
Keywords: фрезерна машина
ротори
ножі
Issue Date: 2017
Publisher: ТДАТУ
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелі-тополь, 2017. Дослідження дисертаційної роботи спрямовані на підвищення якості обробітку ґрунту в пристовбурних смугах плодових насаджень шляхом ство-рення оптимального агрегатно-структурного складу ґрунту фрезерною ма-шиною з вертикальною віссю обертання робочих органів за рахунок обґрун-тування їх оптимальних геометричних параметрів і режиму роботи машини. Якість ґрунту в пристовбурних смугах плодових насаджень за показни-ком агрегатно-структурного складу може суттєво змінюватись під дією води із систем зрошення і механізованого обробітку. Доведено,що для утворення оптимального структурно-агрегатного стану ґрунту (коефіцієнт 0,6 – 0,8) не-обхідно застосовувати робочі органи фрези у вигляді ножів, які обертаються навколо вертикальної осі і мають криволінійну поверхню; встановлено, що робоча поверхня ножа має бути лінійчатою у вигляді прямого кругового ци-ліндра, у якого ординати напрямної збільшуються від траєкторії руху ріжу-чої крайки ножа за лінійним законом і встановлюється величиною заднього кута різання (=10); розраховано, що на ножах з такою поверхнею, виника-ють рухомі сили, які є більшими за стримуючі сили і відносна швидкість ґру-нту по поверхні ножа стає більшою ніж його окружна швидкість, а це, в свою чергу, сприяє підвищенню рихлення ґрунту; показано, що для збереження структурно-агрегатного стану ґрунту при застосуванні десяти вегетаційних поливів необхідно здійснювати механізований обробіток ґрунту фрезерною машиною з розробленими робочими органами після проведення третього або четвертого поливу, а для ґрунту з початковим значенням коефіцієнту струк-турності 0,6 – після першого. Результати досліджень упроваджені в техноло-гіях вирощування абрикосу, черешні і яблуні при утримані ґрунту під «чор-ним паром», що сприяло заощадженню на кожному гектарі оброблюваної площі не менше 226 грн.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1927
Appears in Collections:Дисертації, автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat-minka-s.a..pdf1,1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.