Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17631
Title: Технологія формоутворення та аналізу контактної взаємодії деталей машин.
Other Titles: TECHNOLOGY OF SHAPING AND ANALYSIS OF CONTACT INTERACTION OF MACHINE PARTS
Authors: Ткачук, М. М.
Грабовський, А. В.
Пінчук, А. В.
Третяк, В. В.,
Дьоміна Н. А., Наталя Анатоліївна
Domina, Natalia
Волошина, І. О.
Keywords: складнопрофільні тіла;контактна взаємодія;напружено-деформований стан;кінематична взаємодія
Issue Date: Jan-2023
Citation: Технологія формоутворення та аналізу контактної взаємодії деталей машин / Ткачук М. М., Грабовський А. ….Дьоміна Н. А….Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР. 2023, №. 1. С. 115-120
Abstract: Елементи трансмісій та інших конструкцій у багатьох випадках мають складну форму контактуючих поверхонь. З одного боку, ця форма визначається з кінематичних умов тобто мається на увазі передача руху між елементами конструкцій. З іншого боку, існує обмеження щодо міцності. Зокрема, це змушує створювати контактуючі поверхні близької форми. У результаті виникає зв’язана задача синтезу геометричної форми та аналізу кінематичної взаємодії складнопрофільних тіл. Для цього розроблено загальний підхід, що дає можливість цілеспрямовано варіювати форму контактуючих тіл. При цьому варійована геометрична форма апроксимується якісними призматичними скінченними елемен тами. Для цього формується топологічно регулярна сітка скінченних елементів. У результаті забезпечується можливість управляти побудовою досліджуваних об’єктів, а також здійснювати багатоваріанті розрахунки в автоматизованому режимі. Відповідно, цей масив інформації стає основою для установлення закономірностей впливу різних чинників на напружено-деформований стан контактуючих тіл. Це також дає можливість формування рекомендацій стосовно обґрунтування прогресивних технічних рішень вузлів, які поєднують окремі елементи конструкцій. Отже, забезпечуються і функціональні властивості цих вузлів, і обмеження, наприклад, за міцністю та довговічністю. На прикладі двопараметричних передач проілюстровано застосування та ефективність розроблених методів і моделей. Підтверджено відповідність результатів, отри маних різними методами.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17631
DOI: 10.20998/2079-0775.2023.1.11
UDC: 539.3
Appears in Collections:Кафедра Вища математика та фізика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOMINA TECHNOLOGY OF SHAPING _2023_.pdf765.15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.