ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1728
Title: Регулювання витрат на оплату праці та використання резервів її зростання на рівні підприємства
Authors: Синяєва, Людмила Василівна
Синяева, Людмила Васильевна
Synyayeva, Liudmyla
Keywords: оплата праці
продуктивність праці
витрати
Issue Date: 2013
Publisher: ТДАТУ
Series/Report no.: Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 2 (22), т. 4
Abstract: Стаття присвячена проблемі регулювання витрат на оплату праці на підприємствах України. На сучасному етапі розвитку соціально-трудових відносин виникає своєрідний дисбаланс між оплатою праці та продуктивністю праці “відрядників” та “погодинників”. При цьому продуктивність, інтенсивність праці робітників основного виробництва зростає, а продуктивність праці інших категорій працівників, які повинні забезпечувати процес виробництва, залишається на останньому рівні, а в окремих випадках цей рівень не зростає, а зменшується. У той же час заробітна плата зростає у всіх працівників однаковими темпами та пов’язана із законодавчим підвищенням рівня МЗП. Для усунення цих негараздів необхідною є розробка методичних підходів, за допомогою яких можливо досягти як збалансованості оплати та продуктивності праці всіх категорій працівників, так і забезпечити на цих засадах зростання обсягів виробництва, реалізації та отримання прибутків
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1728
Appears in Collections:кафедра Менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
911.pdf619,63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.