Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17146
Title: Using protective coating for reduction of losses while storing asparagus
Other Titles: Скорочення втрат при зберіганні спаржі зі захисним покриттям
Authors: Priss, Olesia
Bulhakov, P. O.
Kolisnychenko, Tetiana
Gazzavi-Rogozina, L. V.
Прісс, Олеся Петрівна
Булгаков, Павло Олександрович
Колісниченко, Тетяна Олександрівна
Газзаві-Рогозіна, Л.
Keywords: Storage;green-purple asparagus;green asparagus;edible coating;alginate;rutin;weight loss;marketability;зберігання;зелена спаржа;зелено-фіолетова спаржа;харчові покриття;альгінат;рутин;втрати маси;товарна продукція
Issue Date: 2023
Publisher: Запоріжжя : 2023
Citation: Priss O. P., Bulhakov P. O., Kolisnychenko T. О., Gazzavi-Rogozina L. V. Using protective coating for reduction of losses while storing asparagus. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання. Запоріжжя : ТДАТУ, 2023. Вип. 23, т. 1. С. 188-198.
Abstract: EN: Asparagus is a highly valuable and perishable crop. It is advisable to use edible coating based on natural compounds to extend the shelf life of asparagus. Alginate is an effective natural polysaccharide used to form coating. At the same time, alginate coating is lacking in antioxidant properties. Therefore, the aim of the present research is to determine the effect of coating based on sodium alginate and some antioxidant substances on the preservation of asparagus. The article considers the effect of coating based on sodium alginate and rutin on the extension of shelf life, reduction of weight loss, marketability and organoleptic properties of the asparagus of two differently coloured varieties. The green asparagus of the Prius F1variety and the green-purple Rosalie F1variety were researched. It has been found that the use of coating based on sodium alginate and rutin can extend the shelf life of asparagus by 3...7 days (depending on the composition of the coating). The combination of alginate and rutin can reduce weight loss 2.1...2.2 times, depending on the variety. The standard yield of asparagus treated with the composition of alginate and rutin after storage was 88.14...91.79 %, with a 7-day longer storage period. The amount of waste did not increase either. All the experimental samples showed higher organoleptic scores then the control samples. However, alginate and rutin-based coating did not have the desired effect in order to reduce the desiccation of bases. UA: Фрукти та овочі займають перше місце у кількості харчових відходів і втрат. При їх вирощуванні, використовується 25% усієї води, що використовується сільським господарством щороку і 23% усіх орних угідь, продукуючи приблизно 8% щорічних глобальних викидів парникових газів. Це призводить до використання невідновлюваних ресурсів для отримання харчових продуктів, які не будуть спожиті. Тому скорочення втрат і відходів плодоовочевої продукції може бути однією з провідних глобальних стратегій досягнення сталої продовольчої безпеки та покращення раціонів харчування, скорочення викидів парникових газів, зменшення навантаження на водні та земельні ресурси, а також підвищення продуктивності та забезпечення економічного зростання. Спаржа є високоцінною і швидкопсувною овочевою культурою. Для подовження термінів зберігання спаржі доцільно використовувати їстівні покриття на основі природних сполук. Альгінат є одним з найцікавіших природних полісахаридів для формування покриттів. Однак альгінатні плівки не володіють антиоксидантними властивостями. Тож, метою роботи було встановлення впливу покриттів на основі альгінату натрію та речовин антиоксидантної дії на збереженість спаржі. У роботі розглянуто вплив покриттів на основі альгінату натрію та рутину на подовження термінів зберігання, скорочення втрат маси, вихід товарної продукції та органолептичні характеристики спаржі двох сортів різного забарвлення. Досліджували зелену спаржу сорту Prius F1 та зелено-фіолетову сорту Rosalie F1. Встановлено, що використання покриттів на основі альгінату натрію та рутину дозволяє подовжити термін зберігання спаржі на 3…7 діб (залежно від складу покриття). Поєднання альгінату та рутину дозволяє скоротити втрати маси в 2,1- 2,2 рази залежно від сорту. Стандартна продукція у спаржі обробленої композицією альгінату і рутину після зберігання становила 88,14-91,79 %, при довшому на 7 днів терміні зберіганні. Кількість відходів також не збільшилась. Всі дослідні зразки за органолептичними показниками показали вищу оцінку, ніж контрольні варіанти. Проте, покриття на основі альгінату та рутину не дали бажаного ефекту для зменшення висихання зрізів. Тож подальші розробки мають бути направлені на пошук ефективних рішень для усунення цього недоліку при зберіганні спаржі.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17146
ISSN: 2220-8674
DOI: 10.31388/2078-0877-2023-23-1-188-198
UDC: 664.8.037:635.31
Appears in Collections:кафедра Харчові технологіі та готельно-ресторанна справа

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pratsi_2023_v.23,t.1_188-198.pdf1.58 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.