Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16765
Title: Підвищення ефективності технологічних процесів і обладнання харчових виробництв і переробки сільськогосподарської продукції
Other Titles: ЗВІТ про науково-дослідну роботу (проміжний)
Authors: Самойчук, Кирило Олегович
Паляничка, Надія Олександрівна
Ковальов, Олександр Олександрович
Лебідь, М.Р.
Самохвал, В.А.
В'юнік, Ольга Володимирівна
Ломейко, Олександр Петрович
Тарасенко, Віра Григорівна
Ялпачик, Володимир Федорович
Кюрчев, Сергій Володимирович
Верхоланцева, Валентина Олександрівна
Фучаджи, Наталя Олександрівна
Журавель, Дмитро Павлович
Samoichuk, Kyryl
Palianychka, Nadiia
Kovalov, Oleksandr
Viunyk, Olha
Lomeiko, Oleksandr
Tarasenko, Vira
Yalpachyk, Volodymyr
Kiurchev, Serhii
Verkholantseva, Valentyna
Fuchadzhy, Nataliia
Zhuravel, Dmytro
Scientific director: Самойчук, Кирило Олегович
Keywords: Гомогенізація молока;плівковий теплообмінник;аеродинамічні властивостей вороху рицини;лущильний пристой ударної дії;зберігання ягід;процес заморожування;охолодження плодів черешні;змішування напоїв;виготовлення паливних брикетів з рослинної сировини
Issue Date: Dec-2022
Publisher: Запоріжжя: ТДАТУ
Citation: Підвищення ефективності технологічних процесів і обладнання харчових виробництв і переробки сільськогосподарської продукції: ЗВІТ про науково-дослідну роботу (проміжний). Наук. керівник д.т.н., проф. К. Самойчук. Запоріжжя: ТДАТУ. 2022. 95 с. 26 рис. 143 пос.
Series/Report no.: ;№ держреєстрації 0116U002729
Abstract: Об’єкти дослідження – технологічні процеси для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв. Мета роботи – підвищення ефективності технологічних процесів переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв. Методи дослідження – теоретично-експериментальні методи, лабораторні випробування, перевірка гіпотез і обробка експериментальних даних виконані за стандартними програмами. Експериментальні дослідження проводилися в лабораторіях ТДАТУ відповідно до прийнятих методик та галузевих стандартів.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16765
UDC: 637.2
Appears in Collections:кафедра Обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_zvit_NDI_ATE_Samoichuk.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.