Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16742
Title: Системне мислення як універсальна компетенція людини ХХІ століття
Authors: Тараненко, Галина Григорівна
Keywords: розвиток системного мислення;soft skills;комунікабельність;обговорення;досягненні домовленостей;вирішенні різних питань
Issue Date: 2022
Publisher: Запоріжжя : 2022
Abstract: UA: Прийняття ефективних управлінських рішень вимагає від сучасного професіонала вміння працювати з великим обсягом інформації, ефективно її добирати та класифікувати. Постійний інформаційний потік ставить сучасну людину у ситуацію вибору не лише достовірних джерел, а й стратегії мислення. Дуже важко робити однозначні висновки на основі обмеженої кількості інформації, спиратися на обмежену кількість джерел. Потреба обирати, аналізувати та синтезувати актуалізується з кожним днем. Звичне мислення, орієнтоване на аналіз простих, локалізованих у просторі та часі причинно-наслідкових зв’язків, не дозволяє бачити та розуміти закономірності функціонування та розвитку складних систем. І це є вкрай важливим, зважаючи на той факт, що світ є системним і мислити у ньому треба системно.
Description: Тараненко Г. Г. Системне мислення як універсальна компетенція людини ХХІ століття. Розвиток сучасної науки та освіти : реалії, проблеми якості, інновації : матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет- конференції (Запоріжжя, 30 вересня 2022 р.). Запоріжжя : ТДАТУ, 2022. С. 349-352.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16742
UDC: 378.025
Appears in Collections:кафедра Харчові технологіі та готельно-ресторанна справа

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ІІІ_International_Scientific_and_Practical_Internet_Conference_2022_349-352.pdf505.77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.