Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16715
Title: Шляхи забезпечення високої якості знань при викладанні дисципліни «Вступ до фаху»
Authors: Ковальов, Олександр Олександрович
Паляничка, Надія Олександрівна
Верхоланцева, Валентина Олександрівна
Keywords: освіта;методи викладання;навчання;якість знань
Issue Date: 2022
Publisher: Запоріжжя : 2022
Abstract: UA: Важливою складовою процесу навчання здобувачів вищої освіти (ЗВО) спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» є засвоення матеріалів академічного курсу «Вступ до фаху» (ВдФ). Відповідно до розробленої робочої програми дисципліни, при її опануванні студенти отримують загальну інформацію про напрямок, обраний ними для розвитку професійних вмінь та навичок, ознайомлюються з найбільш поширеними технологіями та технічними засобами, що використовуються для переробки продуктів харчування, існуючими проблемами та магістральними напрямками їх вирішення. Контурне окреслення можливих напрямків діяльності майбутніх фахівців дозволяє виокремити головне, відділити суттєве від несуттєвого та зосередити увагу здобувачів вищої освіти на сприйнятті інформації, що надає викладач. Між цим слід зазначити, що в поточному навчальному році за скоригованою програмою, до якої за рішенням вченої ради було вирішено включити матеріал для лекційних та практичних занять з питань академічної доброчесноті, відбулось зростання навантаження на ЗВО.
Description: Ковальов О. О., Паляничка Н. О., Верхоланцева В. О. Шляхи забезпечення високої якості знань при викладанні дисципліни «Вступ до фаху». Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Запоріжжя, 01-25 листопада 2022 р.). Запоріжжя : ТДАТУ, 2022. С. 234-239.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16715
UDC: 65.012.1:640.46
Appears in Collections:кафедра Обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
materialy-4-mnpk_2022_234-239.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.