Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16646
Title: Риторика – галузь сучасного соціально-гуманітарного знання
Other Titles: Rhetoric is the hallmark of modern social and humanitarian knowledge
Authors: Шлєіна, Людмила Іванівна
Shlieina, Liudmyla
Keywords: риторика;заклад вищої освіти;мова;риторична освіта;rhetoric;pledge of higher education;mova;rhetorical illumination
Issue Date: 2022
Publisher: Мелітополь : 2022
Abstract: UA: Стаття присвячена дослідженню риторики як науки. З’ясовано сутність поняття «риторика», встановлено що риторика найдавніша наука яка виникла в античні часи і відіграла величезну роль в історії розвитку людства. Зазначено, що теорія та мистецтво мови, фундаментальна наука, що вивчає об'єктивні закони та правила мови, що підготовка майбутнього фахівця полягає не тільки в мовній та мовленнєвій підготовці здобувачів на заняттях з риторики, а також у формуванні їхнього світогляду, громадянської позиції, правової свідомості та соціальних якостей. Визначено основні завдання сучасної риторики. Розглянуто риторичний канон та його складники. EN: The article is dedicated to the legacy of rhetoric as a science. The essence of the concept of “rhetoric” has been established, the rhetoric of the ancient science has been established as a winkle in antiquity and played a great role in the history of the development of humankind. It is embedded in the Theoriy that Misteztna Movia, the fundamental science, the Vivchei laws are the rules of the movi, the maybotovka of the Maybutnoye Fakhivtsi Polyaga, not that the positions of the pivot. svіdomostі and social yakosti. The main task of modern rhetoric has been designated. The rhetorical canon and yogo folds are looked at.
Description: Шлєіна Л. І. Риторика – галузь сучасного соціально-гуманітарного знання. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти : збірник науково-методичних праць ТДАТУ. 2022. Вип. 25. С. 163-169.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16646
UDC: 808.5 (075.8)
Appears in Collections:кафедра Суспільно-гуманітарні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shlieina L.I. Rhetoric is the hallmark_163-169.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.