Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16462
Title: Pologivskiy kaolin deposit: geology, mineral and chemical composition, technological properties
Other Titles: Пологівське родовище каоліну: геологія, мінеральний та хімічний склад, технологічні властивості
Authors: Datsenko, Liudmyla
Hanchuk, Maksym
Chebanova, Yuliia
Malyuta, Serhii
Mazykina, Olha
Keywords: kaolin;Pologivskiy deposit;geology;stratigraphy;mineral;chemical composition of kaolin and clays;technological properties;каолін;Пологівське родовище;геологія;стратиграфія;мінеральний та хімічний склад каоліну і глин;технологічні властивості
Issue Date: 2022
Publisher: Київ : 2022
Abstract: EN: The area of the Pologivskiy deposit of kaolins and refractory clays is located on the border of two geological regions: the Azov crystalline massif and the Konksko-Yalynska depression. Precambrian crystalline rocks and sediments of the Cretaceous, Paleogene, Neogene, and Quaternary systems take part in the geological structure of the district. The geological structure of the district is based on the results of field exploration (23–25) and geological surveying works. Deposits of the Quaternary system are widespread in the territory and are similar to mantle on the underlying rocks. The lower border of the Quaternary system is formed at the base of the Berezanskiy climatolite in accordance with the Geological Map of Ukraine legend (the scale 1:200 000) of the 1996 Central Ukrainian series. The underlying rocks are red-brown Pliocene clays in most parts of the territory, in the rest there are rocks of crystalline base ment of Cretaceous, Paleogene and Neogene systems. UA: Район Пологівського родовища каолінів і вогнетривких глин розташований на межі двох геологічних регіонів: Приазовського кристалічного масиву й Конксько-Ялинської западини. У геологічній будові району беруть участь докембрийські кристалічні породи й осадові відклади крейдової, палеогенової, неогенової та четвертинної систем. Геологічна будова району наведена за результатами розвідки родовища та геологознімальних робіт. Відклади четвертинної системи розповсюджені на території повсюдно і плащеподібно залягають на підстилаючих породах. Нижня межа четвертинної системи проводиться в підошві березанського кліматоліту відповідно до Легенди геологічної карти України масштабом 1:200 000 Центральноукраїнської серії 1996 р. Підстилаючими породами на більшій частині території є червонобурі глини пліоцену, на решті – породи кристалічного фундаменту, крейдової, палеогенової і неогенової систем.
Description: Datsenko L., Hanchuk M., Chebanova Yu., Malyuta S., Mazykina O. Pologivskiy kaolin deposit: geology, mineral and chemical composition, technological properties. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка - ГЕОЛОГІЯ. Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2022. 2(97). С. 74-84.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16462
ISSN: 1728-3817
DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.97.10
UDC: 553.2(477.64)
Appears in Collections:кафедра Геоекологія та землеустрій

Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.