ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/15965
Title: Звіт про науково-дослідну роботу (проміжний). Підвищення ефективності технологічних процесів і обладнання харчових виробництв і переробки сільськогосподарської продукції
Authors: Самойчук, Кирило Олегович
Самойчук, Кирилл Олегович
Samoichuk, Kyrylo
Ялпачик, Володимир Федорович
Ялпачик, Владимир Федорович
Yalpachyk, Volodymyr
Петриченко, Сергій Володимирович
Петриченко, Сергей Владимирович
Petrychenko, Serhii
Журавель, Дмитро Павлович
Журавель, Дмитрий Павлович
Zhuravel, Dmytro
Чебанов, Андрій Борисович
Чебанов, Андрей Борисович
Chebanov, Andrii
Петренко, Костянтин Григорович
Петренко, Константин Григорьевич
Petrenko, Kostiantyn
Верещага, О. Л.
Гавдида, Г. І.
Олексієнко, Вадим Олександрович
Алексеенко, Вадим Александрович
Oleksiienko, Vadym
Самохвал, Віталій Анатолійович
Самохвал, Виталий Анатолиевич
Samokhval, Vitalii
Кюрчев, Сергій Володимирович
Кюрчев, Сергей Владимирович
Kiurchеv, Serhii
Верхоланцева, Валентина Олександрівна
Верхоланцева, Валентина Александровна
Verkholantseva, Valentyna
Ломейко, Олександр Петрович
Ломейко, Александр Петрович
Lomeiko, Oleksandr
Червоткіна, Олександра Олександрівна
Червоткина, Александра Александровна
Chervotkina, Oleksandra
В'юник, Ольга Володимирівна
Вьюник, Ольга Владимировна
Viunyk, Olha
Ковальов, Олександр Олександрович
Ковалев, Александр Александрович
Kovalov, Oleksandr
Лебідь, М. Р.
Паляничка, Надія Олександрівна
Паляничка, Надежда Александровна
Palianychka, Nadiia
Keywords: бджолиний віск;електроочищення;гомогенізація молока;протитечійно-струминний змішувач;плівковий охолоджувач напоїв;вакуумне охолодження;грануляція;відходи сокового виробництва;заморожування;ягоди;показники якості;клейковина;доза іонізації повітря;товщина шару зерна;вологість солоду;кратність повітрообміну
Issue Date: 2021
Publisher: ТДАТУ
Series/Report no.: 94 с.;
Abstract: Об’єкти дослідження – технологічні процеси для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв. Мета роботи – підвищення ефективності технологічних процесів переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв. Методи дослідження – теоретично-експериментальні методи, лабораторні випробування, перевірка гіпотез і обробка експериментальних даних виконані за стандартними програмами. Експериментальні дослідження проводилися в лабораторіях ТДАТУ відповідно до прийнятих методик та галузевих стандартів. У даному звіті пропонуються: - вдосконалення процесів і обладання переробки продуктів бджільництва; - підвищення ефективності гомогенізації молока в клапанних гомогенізаторах; - обгрунтування геометричних характеристик вороху рицини; - зберігання ягід із застосуванням заморожування; - обґрунтування параметрів і режимів вакуумного охолодження плодів черешні та їх короткотривалого зберігання; - оптимізація параметрів струминного змішування напоїв; - підвищення ефективності процесу гранулювання вторинної сировини сокового виробництва; - підвищення ефективності роботи установки для виготовлення паливних брикетів; - обґрунтування технологічних параметрів прискореного пророщування зерна у циліндричному барабані з іонізацією повітря.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/15965
Appears in Collections:Звіти з НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zvit_z_NDR_2021_Samoichuk.pdf4.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.