ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1573
Title: Використання інтерактивних методів при викладанні маркетингових дисциплін
Authors: Арестенко, В. В.
Арестенко, Тетяна Вікторівна
Арестенко, Татьяна Викторовна
Arestenko, Tetiana
Арестенко, В. В.
Keywords: інтерактивні методи навчання
принципи взаємодії
активності
груповий досвід
Issue Date: 2016
Publisher: ТДАТУ
Series/Report no.: Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: збірник науково-методичних праць;Вип. 19 (С. 13-20)
Abstract: UK: Основні методичні інновації пов'язані сьогодні із застосуванням інтерактивних методів навчання. Учбовий процес у вузі, що спирається на використання інтерактивних методів навчання, організовується з врахуванням впровадження в процес пізнання всіх студентів групи без виключення Останнім часом особливу популярність набуває саме метод кейс-стаді - принципово необхідне доповнення до лекційної методики проведення занять, яка є базовим елементом навчання в класичній, університетській системі навчання. EN: Major methodological innovations now associated with the use of interactive teaching methods are describe in the article. The educational process at the university, based on the use of interactive teaching methods organized in view of the introduction of a process of learning for all students groups, without exception. In this situation becomes popular a method of case studies - fundamentally necessary addition to the lecture methods of learning, which is a basic element of learning in classical, university education system.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1573
Appears in Collections:кафедра Маркетинг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilovepdf_com-13-20.pdf439,32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.