ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1534
Title: Формування політичного лідерства в Україні в умовах державної незалежності: здобутки і проблеми
Other Titles: Formation of political leadership in Ukraine in terms of state independence: achievements and challenges
Authors: Морарь, Микола Васильович
Морарь, Николай Васильевич
Morar, Mykola
Keywords: політичний лідер
ідеологія
політична еліта
Issue Date: 2014
Publisher: Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова
Series/Report no.: Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць;Вип. 86
Abstract: UK: Досліджується особливості формування політичного лідерства в Україні в умовах державної незалежності та актуалізується необхідність створення цілісної системи підготовки політичних лідерів. Підкреслюється, що політична практика цього періоду не висунула жодного загальнонаціонального лідера, який був би здатним об’єднати всі верстви українського суспільства в боротьбі за дійсну демократію, соціальну справедливість та всенародний добробут. Для сучасної політичної ситуації в Україні характерні такі явища, як криза державності, втрата політичного управління, криза національної ідентичності. Політичні процеси, які відбуваються, свідчать про те, що влада не може знайти виходу з кризи. В цьому контексті підкреслюється, що сьогоднішня реальність змушує переосмислити питання про роль особи, її внесок у політичний процес перехідного періоду розвитку суспільства. EN: We study the peculiarities of the political leadership in Ukraine in terms of state independence and the need for updated creating an integrated system of training of political leaders. Emphasizes that the political practice of the period did not raise any national leader who would be able to unite all strata of Ukrainian society in the struggle for real democracy, social justice and welfare nationwide. In the present political situation in Ukraine characteristic phenomena such as the crisis of statehood, the loss of political control, the crisis of national identity. Political processes that occur, suggests that the government can not find a way out of the crisis. In this context, emphasizes that today's reality makes rethink the role of personality, its contribution to the political transition process of social development
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1534
Appears in Collections:кафедра Суспільно-гуманітарних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1306.pdf521,09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.