Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14800
Title: Perceive of organic products by Ukrainian consumers and problems of shaping market demand
Other Titles: Сприйняття органічної продукції українськими споживачами та проблеми формування ринкового попиту
Authors: Kolokolchykova, Iryna
Колокольчикова, Ірина Володимирівна
Колокольчикова, Ирина Владимировна
Oleksenko, Roman
Олексенко, Роман Іванович
Олексенко, Роман Иванович
Рибальченко, Ніна Павлівна
Рыбальченко, Нина Павловна
Rybalchenko, Nina
Yefimenko, Liudmyla
Єфіменко, Людмила Миколаївна
Ефименко, Людмила Николаевна
Ortina, Hanna
Ортіна, Ганна Володимирівна
Ортина, Анна Владимировна
Keywords: organic products;organic market;consumers;healthy lifestyles;agricultural production;органічна продукція;органічний ринок;споживачі;здоровий спосіб життя;агровиробництво
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Amazonia Investiga;№ 10(38) (P. 234-244)
Abstract: EN: Organic production is a decisive factor in preserving the natural wealth and fertility of soils, a source of food security. The market demand formation depends on the organic products perception and consumer preferences of potential buyers. Potential organic production research questions in Ukraine with an estimation of buyers consumption readiness of production are actual. These problens raise issues that need to be addressed. The reseafch evaluates the Ukrainian organic market development, identifies current trends in organic production with its capabilities in domestic and foreign markets, assesses the main donors of organic movement for the country, reveals the consumer demand formation for products through analysis of main motives and incentives, the organic products perception level by Ukrainian consumers and the influence strength on the demand formation. The methodological approach substantiates the selected problems of product consumption and ways to solve them through the economic and management theories applications, dialectical method, abstract method – logical analysis, critical thinking, systematization and formalization method, survey, expert assessments, method of logical analysis, forecasting. The methods application allowed assessing the organic products market and its operators, to identify segments, to model their behavior with an emphasis on strengthening consumer motivation. The research effectiveness is to find ways to strengthen the market demand formation for organic products within the country and its position in international markets, reduce production risks and address the perception of organic products. UK: Органічне виробництво є вирішальним фактором збереження природного багатства та родючості ґрунтів, джерелом забезпечення продовольчої безпеки країни. Формування ринкового попиту залежить від сприйняття органічної продукції та споживчих уподобань потенційних покупців. Питання дослідження потенціалу органічного виробництва в Україні з оцінкою готовності покупців до споживання продукції є актуальними так піднімають коло питань, які потребують негайного вирішення. В процесі дослідження оцінено розвиток органічного ринку України, виділено сучасні тенденцій виробництва органічних продуктів з його можливостями на внутрішньому та зовнішньому ринках, проведено оцінку основних донорів органічного руху для країни, розкрито проблематику формування споживчого попиту на продукції через аналіз головних мотивів та стимулів купівлі, дана оцінка рівню сприйняття органічної продукції українськими споживачами та сили впливу на формування попиту. Методологічний підхід обґрунтовує виділені проблеми споживання продукції та шляхи їх вирішення через застосування положень економічної теорії та теорії управління, діалектичного методу, методу абстрактно – логічного аналізу, критичного мислення, методу систематизації та формалізації, опитування, експертних оцінок, методу логічного аналізу, прогнозування. Застосування методів дозволило оцінити ринок органічної продукції та її операторів, виділити сегменти, змоделювати їх поведінку з акцентом на посилення купівельної мотивації. Результативність дослідження полягає у пошуку напрямів посилення формування ринкового попиту на органічну продукції всередині країні та позиціювання її на міжнародних ринках, зменшення ризиків виробництва та вирішення питань сприйняття органічного продукту.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14800
Appears in Collections:кафедра Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1583-Article Text-4664-3-10-20210505 (6).pdf335.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.