ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14695
Title: Підвищення якості навчання вищої математики засобами комп’ютерних технологій
Authors: Сосницька, Наталя Леонідівна
Сосницкая, Наталья Леонидовна
Sosnytska, Natalia
Кравець, Василь Іванович
Кравец, Василий Иванович
Kravets, Vasyl
Онищенко, Галина Олександрівна
Онищенко, Галина Александровна
Onyshchenko, Halyna
Keywords: вища математика;комп’ютерні технології;мультимедійна презентація;здобувачі вищої освіти;якість навчання;higher mathematics;computer technologies;multimedia presentation;higher education students;quality of education
Issue Date: 2021
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 25-27 травня 2021 р.);С. 256-259
Abstract: UK: Запропоновано методичні підходи використання авторських мультимедійних презентацій з вищої математики. Доведено, що застосування мультимедійних засобів на лекційних та практичних заняттях підвищує якість навчання вищої математики. EN: Methodical approaches to the use of author’s multimedia presentations in higher mathematics are proposed. It is proved that using of multimedia tools in lectures and practical classes improves the quality of higher mathematics education.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14695
Appears in Collections:Кафедра Вища математика та фізика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сосницька 256-259.pdf661,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.