ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14622
Title: Бенчмаркінг якості фізико-математичної освіти в сучасній вищій школі
Authors: Кюрчев, Володимир Миколайович
Кюрчев, Владимир Николаевич
Kiurchev, Volodymyr
Kiurchev, Volodymyr
Ломейко, Александр Петрович
Lomeiko, Oleksandr
Сосницька, Наталя Леонідівна
Сосницкая, Наталья Леонидовна
Sosnytska, Natalia
Данченко, Микола Миколайович
Данченко, Николай Николаевич
Danchenko, Mykola
Кравець, Василь Іванович
Кравец, Василий Иванович
Kravets, Vasyl
Keywords: математична і фізична освіта;вища освіта;бенчмаркінг;вхідний контроль;адаптаційні курси;mathematical and physical education;higher education;benchmarking;entrance control;adaptation courses
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 25-27 травня 2021 р.);С. 208-216
Abstract: UK: Проаналізовані сучасні проблеми з фізико-математичної освіти в світі і Україні, вивчені основні причини загострення конкуренції на ринку освітніх послуг та знайдені ефективні методи подолання кризисних станів та перспективні напрями вдосконалення навчального процесу в ВНЗ. Досліджений рівень підготовки з математики і фізики у випускників середніх шкіл в Україні та у студентів-першокурсників ТДАТУ. Дана оцінка першим результатам впровадження бенчмаркінгу фізико-математичної освіти в ТДАТУ та визначені стратегічні напрями подальших бенчмаркінгових досліджень. EN: The modern problems of physical and mathematical education in the world and Ukraine are analyzed, the main reasons for the intensification of competition in the market of educational services are studied and effective methods of overcoming crisis situations and perspective directions of improving the educational process in universities are found. The level of training in mathematics and physics among high school graduates in Ukraine and first-year students of TSATU has been studied. The evaluation of the first results of the introduction of benchmarking of physical and mathematical education in TSATU is given and the strategic directions of further benchmarking researches are determined.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14622
Appears in Collections:кафедра Машиновикористання в землеробстві

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf356,51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.