Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14406
Title: Технологія тестового контролю результатів навчання студентів електротехнічних спеціальностей
Authors: Лузан, П. Г.
Тітова, Олена Анатоліївна
Титова, Елена Анатольевна
Titova, Olena
Keywords: навчання студентів;електротехнічні спеціальності;тестовий контроль;заклади вищої освіти;здобувачі вищої освіти
Issue Date: 2021
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали IІI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (Мелітополь, 15 квітня - 29 квітня 2021 р.);С. 114-115
Abstract: Контроль і оцінювання в освітньому процесі закладу вищої освіти є одним із найважливіших засобів мотивації і стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів. Об’єктами контролю у процесі компетентнісно зорієнтованого навчання є знання про навколишній світ, взаємозв’язки і відношення між ними; уміння та навички застосовувати здобуті знання на практиці; досвід творчої діяльності; ціннісні ставлення тощо. Результати аналізу наукових джерел дають підстави стверджувати, що в наявних наукових працях відсутня єдність думок учених щодо розроблення об’єктивних, валідних, надійних методів, форм і технологій оцінювання компетентнісних досягнень студентів. Грунтовних методичних розробок потребує і педагогічна практика: узвичаєні, усталені роками методи і форми перевірки знань виявилися вкрай обмеженими для оцінювання компетентнісних досягнень студентів.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14406
Appears in Collections:кафедра Іноземні мови

Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.