Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14335
Title: Консалт-аналіз передумов ефективного підприємництва в період карантинних обмежень в України та світі
Other Titles: Consult analysis of effective entrepreneurship in the period of quarantine restrictions in Ukraine and the world
Authors: Чкан, А. С.
Чкан, Ірина Олександрівна
Чкан, Ирина Александровна
Chkan, Iryna
Keywords: криза;пандемія;підприємництво;бізнес;державна підтримка;податкові канікули;субсидіювання;кризис;пандемия;предпринимательство;бизнес;государственная поддержка;налоговые каникулы;субсидирование;crisis;pandemic;entrepreneurship;business;government support;tax holidays;subsidies
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Науковий огляд: економіка та управління;№ 2(72) С. (45-50)
Abstract: UK : В статті здійснено консалт-аналіз наявних проблем в діяльності підприємств в умовах нової сучасної кризи – пандемії, яка значно відрізняється від всіх попередніх криз, які мали місце в економіці світу. За результатами дослідження доведено, що більшість підприємств, хоча і продовжили діяльність, однак можуть так працювати досить обмежений час. В цьому аспекті доведено, що головною передумовою ефективного підприємництва в нових умовах господарювання, є розробка та реалізація комплексу заходів з боку держави щодо підтримки вітчизняного бізнесу в кризовий та посткризовий періоди. В якості пріоритету були визначені різні сфери: пільгове оподаткування, компенсація заробітної плати працівникам, запровадження тимчасового мораторію на чеки. Проаналізовано практику іноземних держав (Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Британії, США) щодо захисту підприємців. Більшість із цих країн фінансово підтримують підприємців та населення, вводять пільгове оподаткування результатів своєї діяльності та створюють спеціальні фонди підтримки. Узагальнено сукупність заходів, що реалізовані в Україні, визначено проблемні аспекти їх практичної реалізації. RU : В статье проведено консалт-анализ существующих проблем в деятельности предприятий в условиях нового современного кризиса пандемии, который значительно отличается от всех предыдущих кризисов, имевших место в экономике мира. По результатам исследования доказано, что большинство предприятий, хотя и продолжили деятельность, однако могут так работать достаточно ограниченный период времени. В этом аспекте доказано, что главное условие эффективного предпринимательства в новых условиях рынка, это разработка и реализация комплекса мер со стороны государства по поддержке отечественного бизнеса в кризисный и посткризисный периоды. Проанализирована практика иностранных государств (Польши, Италии, Германии, Франции, Великобритании, США) по защите предпринимателей. Также определен комплекс мероприятий, принятых в Украине, определены проблемные аспекты их практической реализации. EN : The article deals with problems in the activity of enterprises in the conditions of the new modern crisis  pandemic. The purpose of the research is to identify the most priority and effective tools and measures of effective entrepreneurship for enterprises in a pandemic  a new type of socio-economic crisis in the world. In the article the consult-analysis of the activities of enterprises by the authors was conducted. The authors have determined that the current socio-economic crisis has significant differences from all previous crises that took place in the economy of the world. It is determined that today the enterprises of almost all branches of the national economy find themselves in a situation where they simply do not have sufficient financial resources, lose their profit through of fluctuations in the exchange rates, must operate in a new way, have to implement new technologies of operational management, have to completely change the technology of work with consumers or even suspend their activity on indefinite term.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14335
Appears in Collections:кафедра Фінансів, обліку та оподаткування 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05.pdf457.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.