ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14278
Title: Аналіз існуючих моделей плугів півдня України та їх характеристика
Other Titles: Analysis of existing models of plows in the south of Ukraine and their characteristics
Authors: Вершков, Олександр Олександрович
Вершков, Александр Александрович
Vershkov, Oleksandr
Малюта, Сергій Іванович
Малюта, Сергей Иванович
Maliuta, Serhii
Антонова, Галина Володимирівна
Антонова, Галина Владимировна
Antonova, Halyna
Притула, В. О.
Keywords: характеристика робочої поверхні плуга;аналіз існуючих моделей плугів півдня України;робоча поверхня;корпус плуга;characteristics of the plow working surface;analysis of existing models of plows in the south of Ukraine,
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Меліорація та водовикористання. Професійна освіта: стан та перспективи: матеріали ХІІI-ої науково-практичної конференції (смт. Якимівка, 20 травня 2021 р.);С. 83-90
Abstract: UK : Загальна світова тенденція виробництва продуктів харчування показує, що приріст продовольчих ресурсів відбувається за рахунок інтенсифікації землеробства й підвищення родючості ґрунтів. Якість виконання технологічного процесу обробки залежить від типу й фізико – механічних властивостей ґрунту, рельєфу поля, типу й параметрів робочих органів. Наслідком зміни властивостей ґрунту на різних ділянках поля у часі є широке варіювання показників якості виконання технологічних операцій ґрунтообробки. У роботі дана характеристика робочої поверхні плуга, аналіз існуючих моделей плугів півдня України. EN : The general global trend in food production shows that the increase in food resources is due to the intensification of Agriculture and an increase in soil fertility. The quality of the processing process depends on the type and physical and mechanical properties of the soil, the topography of the field, the type and parameters of working bodies. The consequence of changing the properties of the soil in different areas of the field over time is a wide variation in the quality indicators of performing technological operations of tillage. The paper describes the working surface of the plow, analyzes existing models of plows in the south of Ukraine.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14278
Appears in Collections:кафедра Технічна механіка та комп'ютерне проектування ім. професора В.М. Найдиша

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Матеріали_конференції_20.05.2021_р-83-90.pdf1.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.