ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13836
Title: Механізм реалізації вибіркової складової в освітньому процесі університету
Other Titles: Mechanism of implementation of the selective component in the educational process of the university
Authors: Ломейко, Олександр Петрович
Ломейко, Александр Петрович
Lomeiko, Oleksandr
Олексієнко, Вадим Олександрович
Алексеенко, Вадим Александрович
Oleksiienko, Vadym
Петриченко, Сергій Володимирович
Петриченко, Сергей Владимирович
Petrychenko, Serhii
Keywords: підготовка фахівців;вибіркова дисципліна;майнор;процедура вибору;освітні компоненти;силабус;анкета;опитування
Issue Date: 2021
Publisher: ТДАТУ
Series/Report no.: Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць;Вип. 24 С. 35-39
Abstract: UK : Стаття присвячена послідовності і умовам реалізації механізму вибору дисциплін здобувачами вищої освіти. У статті наведені вимоги і критерії вибору, зроблено аналіз особливостей процедур з урахуванням специфіки спеціальностей і факультетів, а також визначено позитивні і негативні аспекти при впровадженні даного механізму у ТДАТУ. EN : The article is devoted to the sequence and conditions of realization of the mechanism of choice of disciplines by applicants for higher education. The article presents the requirements and selection criteria, analyzes the features of the procedures taking into account the specifics of specialties and faculties, as well as identifies the positive and negative aspects in the implementation of this mechanism in Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13836
Appears in Collections:кафедра Обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ломейко О.П.-1.pdf581,1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.