ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12983
Title: Методика побудови регресійних моделей в умовах ефекту мультиколінеарності
Authors: Малкіна, Віра Михайлівна
Малкина, Вера Михайловна
Malkina, Vira
Keywords: регресійний аналіз
теорема Гауса-Маркова
ефект мультиколінеарності
критерій Акаіке AIC
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матер. І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 07-25 грудня 2020 р.);(С. 9-11)
Abstract: Часто при побудові регресійних моделей, які описують процеси вирощування, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції не враховують ефект корельованості факторів. Несприятливий ефект мультиколінеарності негативно позначається на інтерпретації побудованої моделі, а саме при аналізі ступеня впливу кожного фактору окремо на досліджуваний показник. Ефект мультиколінеарності робить, практично неможливим адекватну інтерпретацію оцінки впливу кожного фактору на результуючу ознаку на підставі регресійній моделі. Запропоновано методику побудови і аналізу регресійних моделей, яка дозволяє побудувати ефективні оцінки параметрів регресії в умовах мультиколінеарності факторів на основі порівняння різних моделей за набором критеріїв.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12983
Appears in Collections:Кафедра Комп'ютерні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Матеріали конференції_07-25.2020-9-11.pdf777,89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.