ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12350
Title: Націоналізм та його роль у теорії й практиці політичних партій
Authors: Морарь, Микола Васильович
Морарь, Николай Васильевич
Morar, Mykola
Keywords: нація
націоналізм
національні меншини
ідеологія
політична партія
політична стабільність
нация
национализм
национальные меньшинства
идеология
политическая партия
политическая стабильность
nation
nationalist
ethnic minorties
ideology
political party
political stability
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Політикус: наук. журнал;Вип. 1 (С. 169-173)
Abstract: UK: Досліджується сутність націоналізму та його роль у теорії й практиці політичних партій. Підкреслюється, що націоналістичний фактор став невід’ємним складником суспільно-політичного життя в Україні й має ефективні важелі впливу на процеси трансформацій у державі. Як ідейний та суспільно-політичний рух, він має своїх виразників в особі партій та організацій. Робиться висновок, що націоналістичні партії, організації та рухи відіграють помітну роль у суспільно-політичному житті різних країн, у тому числі й в Україні. Така роль у XXI ст. буде зростати, оскільки національні проблеми залишаються на порядку денному політичного життя. RU: Исследуется сущность национализма и его роль в теории и практике политических партий. Подчеркивается, что националистический фактор етап неотьемлемой составляющей общественно-политической жизни в Украине и является зффективным рычагом влияния на трансформационные процессы. Как идейное и общественно-политическое движение, он имеет своих сторонников в лице партий и организаций. Делается вывод, что националистические партии, организации и движения играют заметную роль в общественно-политической жизни разных стран, в том числе и в Украине. Такая роль в XXI в. будет возрастать, поскольку национальные проблемы остаются на повестке дня политической жизни.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12350
Appears in Collections:кафедра Суспільно-гуманітарних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2186 1.pdf122,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.