ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12070
Title: Лабораторний практикум з механіки матеріалів і конструкцій: навч. посібник
Authors: Бондаренко, Лариса Юріївна
Бондаренко, Лариса Юрьевна
Bondarenko, Larysa
Вершков, Олександр Олександрович
Вершков, Александр Александрович
Vershkov, Oleksandr
Антонова, Галина Володимирівна
Антонова, Галина Владимировна
Antonova, Halyna
Keywords: лабораторні роботи
прилади для вимірювання
механічні випробування матеріалів
напруження елементів конструкцій
Issue Date: 2020
Publisher: Мелітополь: ВПЦ «Люкс»
Series/Report no.: 243 с.;
Abstract: Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів зі спеціальностей: 208 «Агроінженерія», 133 «Галузеве машинобудування», 122 «Комп’ютерні науки» (галузевий стандарт вищої освіти України ГСВО ОПП-05) та програмі дисципліни «Механіка матеріалів і конструкцій». У навчальному посібнику наведено опис лабораторних робіт з механіки матеріалів і конструкцій, які виконуються в Таврійському державному агротехнологічному університеті, опис випробувальних машин, установок та приладів. У кожній роботі наведені мета роботи, стислі теоретичні відомості, порядок виконання та обробка результатів випробувань, а також тестові запитання для самоконтролю. Призначений для самостійної підготовки студентів до лабораторних робіт з курсу механіки матеріалів і конструкцій.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12070
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лабораторний практикум з ММК.pdf7,03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.