ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11952
Title: Врахування обсягів та властивостей підземних вод Північно-Західного Приазов’я при землевпорядкуванні
Authors: Ангеловська, Алла Олександрівна
Ангеловская, Алла Александровна
Anhelovska, Alla
Акатова, Д. С.
Keywords: підземні води
Північно-Західне Приазов’я
водоносний горизонт
водозабір
землевпорядкування
водопостачання
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Матеріали ХІ-ої науково-практичної конференції «Меліорація та водовикористання. Технології та еколого-економічні рішення в сучасних умовах господарювання»;(С. 82-87)
Abstract: UK: У статті розглянуто особливості геологічної будови, геоморфологічні і кліматичні фактори, які обумовлюють різноманітність поширення та умов формування підземних вод Північно-Західного Приазов’я. Проаналізовано якісний та кількісний склад підземних водоносних горизонтів досліджуваного регіону в аспекті впливу їх властивостей на формування хімічного складу ґрунтів. Що стає визначальною умовою формування агрономічних властивостей ґрунтів, першочерговим критерієм екологічної оцінки земель та основною задачею сучасного землевпорядкування. EN: The article considers the features of geological structure, geomorphological and climatic factors that determine the diversity of distribution and conditions of groundwater formation of the North-Western Priazovye. The qualitative and quantitative composition of underground aquifers of the studied region in terms of the influence of their properties on the formation of soil chemical composition is analyzed. Which becomes a determining condition for the formation of agronomic properties of soils, the primary criterion for ecological assessment of land and the main task of modern land management.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11952
Appears in Collections:кафедра Геоекологіїї та землеустрію

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Матеріали конф. МЕЛІОРАЦІЯ 08.07.2020-82-87.pdf362,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.