Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11524
Title: Психологія: посібник для самостійної роботи студентів
Authors: Єременко, Лариса В'ячеславівна
Еременко, Лариса Вячеславовна
Yeremenko, Larysa
Ісакова, Олена Іванівна
Исакова, Елена Ивановна
Isakova, Olena
Keywords: студент;навчальний посібник;самостійна робота;психологія;методичні рекомендації;система післявузівської підготовки
Issue Date: 2020
Publisher: ФО-П Однорог Т. В.
Series/Report no.: ;109 с.
Abstract: Посібник для самостійної роботи студентів відповідає програмі дисципліни «Психологія». Запропоновані методичні рекомендації спрямовані на реалізацію таких завдань вивчення дисципліни «Психологія», як: придбання студентами знань щодо предмета психології, її методів, психічних процесів, станів та рис особистості, індивідуальних особливостей людини, психології людських стосунків; засвоєння основних термінів і понять психології на рівні їх відтворення і тлумачення; а також формування узагальнених умінь застосовувати психологічні знання, принципи, методи для вирішення соціально-професійних задач. Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, методичні вказівки щодо організації самостійної роботи, основні поняття до кожної теми, питання для самоконтролю знань, список літератури для обов’язкової роботи з першоджерелами, творчі завдання, а також список рекомендованої літератури. Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти. Може бути використаний у системі післявузівської підготовки для самостійного вивчення означених розділів психології керівниками та спеціалістами різних галузей народного господарства.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11524
Appears in Collections:Навчальні видання

Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.