Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11517
Title: Технічна політика в рослинницькій галузі Запорізької області на період до 2020 р.
Authors: Кюрчев, Володимир Миколайович
Кюрчев, Владимир Николаевич
Kiurchev, Volodymyr
Надикто, Володимир Трохимович
Надыкто, Владимир Трофимович
Nadykto, Volodymyr
Прус, Юрій Олександрович
Прус, Юрий Александрович
Prus, Yurii
Шацький, Віктор Васильович
Шацкий, Виктор Васильевич
Shatskyi, Viktor
Шабала, М. О.
Сєрий, Ігор Сергійович
Серый, Игорь Сергеевич
Sieryi, Ihor
Скляр, Радміла Вікторівна
Скляр, Радмила Викторовна
Skliar, Radmila
Мілько, Д. В.
Мовчан, Віталій Федорович
Мовчан, Виталий Федорович
Movchan, Vitalii
Смєлов, Андрій Олександрович
Смелов, Андрей Александрович
Smielov, Andrii
Тарасенко, Володимир Віталійович
Тарасенко, Владимир Витальевич
Tarasenko, Volodymyr
Keywords: аналіз організаційної структури аграрного виробництва області;суб’єкти господарювання;товарне сільськогосподарське виробництво;оренда земельних паїв;орендна плата;агроформування;показники господарської діяльності;виробництво продукції рослинництва;посівні площі;економічна ефективність;рентабельность продукції;аналіз стану технічного забезпечення області;сільськогосподарська техніка;трактори іноземнго виробництва;трактори вітчизняного виробництва;зернозбиральні комбайни;мобільні енергетичні засоби;трактори ХТЗ-170;трактори ХТЗ-160;зернозбиральні комбайни;вирощування сільськогосподарських культур;механізація обробітку грунту;машинно-тракторний агрегат;механізація внесення добрив;механізація захисту рослин;збирання зернових методом очосу;механізація вирощування овочів;НВО «Роста»
Issue Date: 2013
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: 41 с.;
Abstract: Розвиток ринкових відносин та приватної власності, які передбачають конкурентне функціонування різних господарських форм як рівноправних учасників ринку, привели до якісної та кількісної зміни суб’єктів аграрного виробництва. В Запорізькій області відбуваються поступові процеси оптимізації землекористування за рахунок укрупнення мілких господарств та розукрупнення великих господарств, що приводить до зростання питомої ваги господарств з площею від 100 до 2500 га. Водночас, стан технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств в за останні роки значно погіршився. Основна частина наявної техніки відпрацювала по одному й більше нормативних строків експлуатації. Так, середній термін експлуатації тракторів в Україні (в Запорізькій області – зокрема) становить 18 років, а зернозбиральних комбайнів –16 років. Питома вага тракторів, які експлуатуються більше 10 років, становить 76 % (в середньому – 22 роки), а зернозбиральних комбайнів – 67 % (в середньому – 21 рік).
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11517
Appears in Collections:кафедра Машиновикористання в землеробстві

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Технополітика_ТДАТУ.pdf1.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.