ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11376
Title: Калькулювання життєвого циклу виробу (LIFE-CYCLE COSTING) у системі стратегічного управління
Authors: Бас, Д. П.
Костякова, Анна Анатоліївна
Костякова, Анна Анатолиевна
Kostyakova, Anna
Keywords: управлінські рішення
концепція Life-cycle costing
прибуток
управлінський облік
витрати
LCC-аналіз
Issue Date: 2020
Publisher: ЛНУ
Series/Report no.: Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: збірник тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених (Львів, 20 лютого 2020 р.);Ч. 2 (С.108-110)
Abstract: Виходячи з дослідження можна сказати, що стадії життєвого циклу продукту специфічні і накладають відбиток на процес формування витрат і прибутку. Простежується вплив стадій життєвого циклу продукту на рівень витрат, їх склад, структуру, цільове призначення, ступінь ефективності. Планування в розрізі стадій життєвого циклу продукту дозволяє більш точно спрогнозувати основні робочі операції і відповідні їм витрати. Проте і такого достатньо інформативно-ефективного методу є свої специфічні недоліки, які можна усунути завдяки інтеграції методу калькулювання LCC та інших методів калькулювання витрат, наприклад: директ-костинг, стандарткостинг, метод АВС, кайзен-костинг, косткілінг, таргет-костинг, бенчмаркетинг і так далі.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11376
Appears in Collections:кафедра Облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник-02.2020-Ч.2-109-111.pdf570,99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.