Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11341
Title: Перспективи підготовки майбутніх інженерів аграрного профілю до інноваційної професійної діяльності
Authors: Тітова, Олена Анатоліївна
Титова, Елена Анатольевна
Titova, Olena
Keywords: професійна підготовка;агроінженерія;педагогічне прогнозування;інноваційна професійна діяльність;professional training;agricultural engineering;educational forecasting;innovative professional activity
Issue Date: 2020
Publisher: Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Series/Report no.: Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Мелітополь, 27-29 травня 2020 р.);С. 118-122
Abstract: UK: Статтю присвячено аналізу науково-педагогічної літератури, звітів, нормативних документів з метою виявлення тенденцій та визначення перспектив підготовки майбутніх інженерів аграрного профілю до інноваційної професійної діяльності на глобальному, загальнодержавному, регіональному рівнях та рівні закладів вищої освіти з урахуванням світових та вітчизняних економічних прогнозів, що дозволяє обґрунтувати відповідні управлінські рішення та забезпечити актуальність і випереджальний характер професійної підготовки. EN: The article is devoted to the analysis of scientific and pedagogical resources, reports, normative documents in order to reveal trends and identify prospects of training agricultural engineers for innovative professional activity at the global, national, regional and university levels, taking into account global and domestic economic forecasts. This could substantiate appropriate management decisions and ensure the relevance and leading nature of professional training.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11341
Appears in Collections:кафедра Іноземні мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4 Перспективи.pdf362.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.