ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10926
Title: Визначення ризиків для екологічної безпеки при вирощуванні біопаливних культур
Authors: Болтянська, Наталя Іванівна
Болтянская, Наталья Ивановна
Boltianska, Natalia
Комар, Артем Станіславович
Комар, Артем Станиславович
Komar, Artem
Keywords: екологічна безпека
біопаливо
біопаливні рослини
біомаса
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід : матеріали І Міжнар. наук.- практ. конф. (Полтава, 20 травня 2020);(С. 132-135)
Abstract: В умовах існування об’єктивної загрози вичерпання природних копалин як джерел одержання палива для потреб людства все більшої актуальності набуває необхідність вирішення проблеми пошуку альтернативних джерел для покриття енергетичних потреб. У цій проблемі особливе місце посідають питання альтернативних видів палива, альтернативність яких традиційним полягає, передусім, у їх екологічності та біологічності.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10926
Appears in Collections:кафедра Технічний сервіс та системи в АПК

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.